2. Originálne diely® Volkswagen pre Vašu bezpečnosť.

Pri výrobe vozidla Volkswagen sa používajú iba diely, ktoré kvalitou zodpovedajú štandardu firmy Volkswagen. Aby bola zachovaná bezpečná sériová kvalita a funkčnosť tvorená podľa prísnych predpisov, odporúčame použiť aj v prípade údržby a opravy originálne diely® Volkswagen. Aby Váš Volkswagen Volkswagenom zostal. Odborne opravené vozidlá s použitím originálnych dielov® Volkswagen zodpovedajú svojimi vlastnosťami, napríklad pri náraze, novému vozidlu.