1. Len u nás zachováme záruky všetkých výrobcov.

Takto sa každou servisnou prehliadkou realizovanou v autorizovanom servise Volkswagen podľa predpisu výrobcu predĺži, napríklad Volkswagen garancia mobility. Po celú životnosť vozidla Volkswagen sa zachová pomoc pri poruche vozidla, nehode, po krádeži vozidla, v prípade choroby a podobne.