3. Certifikované špeciálne nástroje a diagnostické prístroje podľa smerníc výrobcov.

Autorizované servisy Volkswagen investujú desaťtisíce Euro ročne do špeciálnych nástrojov a vybavenia dielni, ktoré predpisuje výrobca kvôli odborným opravám. Mnohé z týchto prístrojov boli vyvinuté spolu z vozidlami a zaručujú, napríklad presné nastavenia, rýchle vyhľadanie chyby a krátky čas na opravu a údržbu.